Biblioteka szkolna

Utworzono: piątek, 01, luty 2008 Bibliotekarze
 
 
"Czytanie książki jest jak podróż po świecie drugiego człowieka."
                                                                               
                                                                                        J. Carroll 
book01


BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek 7.30 – 16.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 16.15
Czwartek 7.30 – 16.15
Piątek 7.30 – 16.15


 

  ksiazki1

 

   
Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji, informacji i kultury.
 
      Zadania biblioteki to:
  • gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;
  • tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno -wyszukiwawczego biblioteki;
  • udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;
  • doskonalenie warsztatu swojej pracy;
  • umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
  • dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców;
  • przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno -bibliograficznego;
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
  • kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki.

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates