Podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” - 2018

Utworzono: poniedziałek, 09, lipiec 2018 Beata Nowaczyk


W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia
z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2018/19 dla uczniów posiadających ważną
Bydgoską Kartę Rodzinną. Aby skorzystać z tego programu należy:
1.wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)
2. do wniosku należy dołączyć:
- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń
- ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej
3. Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2018 roku.
4. Zgodnie z Regulaminem korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych oraz kart pracy i testów maturalnych. Pozostałe wnioskowane podręczniki będą realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników lub po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
5. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów,
którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie.


*Szczegóły w Regulaminie

Wniosek

 


 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates