VIDEO CV - do kariery drzwi

Utworzono: piątek, 11, kwiecień 2014 Joanna Zalewska, Klaudiusz Grabowski

 

Chcesz spróbować swoich sił w

Międzyszkolnym Konkursie na najlepszą autoprezentację w formie multimedialnej


?VIDEO CV ? DO KARIERY DRZWI??


 

  • Zapoznasz się ze składnikami pozytywnej autoprezentacji oraz tworzeniem dokumentów aplikacyjnych.
  • Nauczysz się elementów języka angielskiego potrzebnych do opracowania autoprezentacji w języku angielskim.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat umiejętnego wykorzystania sprzętu audiowizualnego przy nagrywaniu krótkich form video.
 
Ważne terminy
 

24 kwietnia 2014 r. godz. 14.20 ? 15.55 - Warsztaty przygotowujące do stworzenia video CV w języku polskim, prowadzący: Pan Klaudiusz Grabowski

28 kwietnia 2014 r. godz. 14.20 ? 15.55 - Warsztaty przygotowujące do stworzenia video CV w języku angielskim, prowadząca: Joanna Zalewska

Do 14 kwietnia 2014 r. ? Zgłoszenie udziału w bezpłatnych warsztatach.

Do 23 maja 2014 r. ? Oddanie opisanej autoprezentacji ? video CV na płycie DVD.

Do 6 czerwca 2014 r. ? Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl

 
Regulamin Konkursu
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnychBydgoszczy i ma charakter indywidualny.

2. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do stworzenia video CV.

3. Udział w warsztatach jest dobrowolny.

4. Autoprezentacja multimedialna powinna zostać nagrana w wersji polskiej i angielskiej i wynosić 1.30 min. plus/minus 15 sekund w każdej wersji.

5. Autoprezentacja multimedialna powinna mieć charakter uniwersalny i zawierać następujące elementy: dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, miejscowość), edukacja, zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, zainteresowania, moje mocne strony.

6. W skład jury będą wchodzili nauczyciele i reprezentant instytucji wspomagającej konkurs (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Szkolnego Ośrodka Kariery przy Z.S.D., Powiatowego Urzędu Pracy).

7. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a opiekunowie - zaświadczenia.

8. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 6 czerwca 2014 r.

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego video CV w celach edukacyjnych.

 
Zgłoszenia na warsztaty: do 14 kwietnia 2014 r.
 

Termin oddania opisanychautoprezentacji multimedialnych (imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, opiekun) na płycie DVD: 23 maja 2014r.

z dopiskiem Konkurs ?VIDEO CV - DO KARIERY DRZWI?.

Organizatorzy Konkursu:
Klaudiusz Grabowski
Joanna Zalewska
 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates