Harmonogram rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego - rok szkolny 2020/2021

Utworzono: czwartek, 25, czerwiec 2020 Komisja Rekrutacyjna

 

Komisja rekrutacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego

przyjmuje dokumenty

(wnioski i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) 

od 26 czerwca do 10 lipca w godzinach 8.00 – 15.00 w sali 101 (I piętro)

 

 

Harmonogram rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego

 

od 15 czerwca do 10 lipca – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ( możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez konto kandydata)

 

od 26 czerwca do 10 lipca – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 

od 31 lipca do 4 sierpnia – dostarczenie zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

 

12 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych - (w tym roku również na stronie internetowej IV LO);

 

od 13 do 18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do IV LO;

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w tym roku również na stronie internetowej IV LO).

 


 

Zapoznaj się z procedurą składania dokumentów (kliknij mnie)


 

 

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates