Fantastyka! Włącz wyobraźnię 2019

Utworzono: czwartek, 10, październik 2019 Beata Nowaczyk


       

Zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w konkursach organizowanych
w ramach projektu „Fantastyka! Włącz wyobraźnię”

Kategoria literacka

1. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest napisanie opowiadania fantasy na dowolny temat (od fantasy, przez SF, po realizm magiczny).
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości nie przekraczającej 5 stron A4 wydruku komputerowego.
3. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym  (czcionka: Times New Roman – wielkość czcionki 12).
4. Pracę należy wykonać indywidualnie.
5. Prace muszą być  podpisane: imię, nazwisko i wiek autora pracy,  nazwa szkoły.
6. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, walory językowe.

Kategoria graficzna

1. Należy wykonać projekt okładki książki lub ilustrację do książki (na odwrocie należy umieścić informację o tytule książki) o tematyce fantasy.
2. Format pracy i technika wykonania – dowolne.
3. Pracę należy  wykonać indywidualnie.
4. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane - imię, nazwisko i wiek autora pracy i nazwę szkoły.

Termin składania prac i warunki konkursu:

1. Termin nadsyłania prac: 4.11.2019r.
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej z dopiskiem „Fantastyka”
3. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową z następującymi danymi:

imię, nazwisko i wiek ucznia, adres i telefon szkoły, imię, nazwisko i e–mail nauczyciela prowadzącego.


4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane.
5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
6. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 15 listopada 2019r. Wyniki pojawią się na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl.

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową.

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates