Dostosowanie form i warunków egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono: czwartek, 12, wrzesień 2019 Agata Frątczak

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 06 sierpnia 2019 r., uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, są uprawnieni do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i możliwości. Wymienione dokumenty, o ile nie zostały złożone wcześniej, należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły do 30 września 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące form i warunków dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia znajdują się tutaj: komunikat dyrektora CKE ws. warunków i form dostosowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem lub wychowawcą klasy.

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates